7.7.2008                                        RETURN

    Nastola, Finland   den 28 juni  2008
Foton:  Matti Teräsranta
                      
Johnny Lundin band