2.7.2008                                        RETURN

              Nastola,  Finland           den  28 juni 2008
          
Johnny Lundin band                 Foton: Katri Uotila


Lennart Gudmundsson och Johnny Lundin


Bernt Liljegren


Åke Eriksson


Lennart Gudmundsson och Johnny Lundin 


Johnny Lundin 


Johnny, Lennart och Åke


Lennart och Johnny