24.7.2008                                     RETURN

Wasa Express från Stockholm Jazz Festival juli 2008
Foton: Med benäget bistånd av Ulf Bejerstrand


Fr. vänster:  Ulf Börjesson, Per Bruun, Åke Eriksson, Johnny Lundin och längst till höger Thomas Berglund 


Per Bruun,   Åke Eriksson 
Per Bruun har ett förflutet med Steampacket på 60-talet och Fläsket brinner på 70-talet 


Per Bruun, Åke Eriksson,  Johnny


Per Bruun och Ulf Börjesson 


Ulf Börjesson  och Åke Eriksson


Ulf o Thomas tar lite Shadows steg